Vilka vi är

NORDIC HEALTHCARE SUPPLIERS AB
Hållnäsgatan 13
752 28 Uppsala

Vår webbplatsadress är: https://resedoktorn.se

Företaget är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som använder kontaktformuläret:

  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • E-postadress

Dessa uppgifter används för att hantera kontaktformuläret. De kan i övrigt användas för statistikändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, och nyhetsbrev.

Den tekniska lösningen innebär att vi även samlar in och behandlar:

  • IP-adress
  • Cookies
  • Uppgifter lämnade i kontaktformulär

Dessa uppgifter är dock inte direkt åtkomliga i något kundregister.

Hantering och lagring av personuppgifter

Endast personer med administratörsbehörighet på vår webbplats har tillgång till personuppgifter. Personuppgifter lagras endast på servrar hos vårt webbhotell samt i eventuell backup hos vår webbkonsult.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Personuppgifter behålls tills de inte längre behövs. Dock sparas orderuppgifter för bokföring enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter du har över dina data

Eftersom de uppgifter som sparas inte är direkt kopplade till något användarkonto kan de inte raderas och något registerutdrag kan heller inte ges.